Wspieraj Ukrainę

Sprawdź nasze ceny

Nasza oferta obejmuje sprzątanie jednorazowe oraz miesieczny abonament

Jednorazowe

Abonament

-15% rabatu

Jednopokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Dwupokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Jednopokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Jednorazowe sprzątanie

Karnet miesięczny

Karnet Kwartalny

Karnet Roczny

Godzinowe

Karnet zawiera umowę pomiędzy Triple Cleaning Sp. Z o.o
i przez Zamawiającego na określony okres czasu który
ustala Zamawiający według wybranego karnetu.
Płatność następuje raz w miesiącu po
wystawieniu faktury klientowi, termin płatności
wynosi 14 dni kalendarzowych.
Przy zawieraniu umowy Triple Cleaning Sp. Z o.o
ponosi pełną odpowiedzialność
za mienie klienta podczas sprzątania.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Jednopokojowe

160zł

1,5 - 2 godziny

Dwupokojowe

190zł

2 - 2,5 godziny

Trzypokojowe

220zł

3 - 3,5 godziny

Jednopokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Dwupokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Jednopokojowe

Czas sprzątania podane dla każdego pakietu
sprzątania są szacunkowe!
Twoje zamówienie może potrwać dłużej
lub krócej w zależności od ustalonych prac.

59zł /godzina

Minimalny czas: 2 godziny

Zamów połączenie

Oddzwonimy w 15 minut!